PIIRIVEERE LIIDER

2019.-2020. aastal käivitus MTÜ Piiriveere Liider toetuse abil Värska Orienteerumisklubi Peko projekt “Innovaatilised vahendid tõstavad liikumisharrastuse aktiivsust”.

Projekti eesmärgid:

  1. Laste ja noorte huvitegevuse mitmekesistamiseks vahendite soetamine
  2. Ürituste paremaks korraldamiseks kaasaegsete ja innovatiivsete vahendite soetamine.

Projekti tulemusel paranes oluliselt Värska OK Peko võimekus pakkuda lastele ja noortele mitmekülgseid treeninguid ja kaasaegset spordivarustust. Samuti tõusis Värska OK Peko võimekus korraldada paremaid spordiüritusi nii piirkonna elanikele kui ka Eesti ja välismaa spordihuvilistele.